Thursday, January 19, 2012

The area of my master thesis is slowly coming along...
I will work with the de-stigmatizing of mental illness, in a abstract-poetic way, and in cooperation with the campaign "En af os".

I am curious about how it will end ;)


Området for min master er ved at snævre sig ind...
Jeg vil arbejde med afstigmatisering af psykisk sygdom på en abstrakt-poetisk måde, i samarbejde med kampagnen "En af os".

Jeg er spændt på, hvordan det hele ender ;)

No comments:

Post a Comment